Blog

Invloed ASS op eetgedrag bij kinderen

Geschreven door onze kinderdiëtiste en psychologisch consulente Helena

Het is duidelijk dat een vermoeden van, of een diagnose van ASS een invloed heeft op het dagelijkse leven. Een invloed die merkbaar is op verschillende vlakken. Zoals bijvoorbeeld op de algemene zaken in het leven, waarbij het aanbieden van structuur kan helpen in voorspelbaarheid. Denk tegelijk ook aan de kleine ‘automatische’ handelingen, zoals het aankleden, openbaar vervoer nemen of zelfs het eetmoment.

Het autistische brein verwerkt prikkels anders. Er is een andere waarneming van de realiteit, het denken verloopt anders en daardoor wordt vervolgens ander gedrag gesteld.

Sensorische informatie gaan verwerken, gebeurt op een andere manier. Volwassenen, alsook kinderen, met een vermoeden/diagnose van ASS, zijn gevoeliger op sensorisch vlak.
Bovendien is er veelal moeite met de samenhang van denken. Dit leidt tot het meer nodig hebben van tijd om info te ordenen, moeite hebben met rekening houden met de context en moeilijk verbanden leggen met eerder geleerde info. Inzetten op eenvoudige, concrete taal tijdens het communiceren is een hulpbron. Idealiter wordt er ingezet op duidelijke regels en afspraken.

Als diëtiste en psychologisch consulente, vind ik het belangrijk om na te denken over de invloed van autisme op eetgedrag. Dat het een effect heeft, moet ik je niet vertellen. Besef dan goed, wij eten elke dag opnieuw, meerdere keren per dag. Een normale activiteit die niet voor iedereen zo gemakkelijk verloopt en al zeker niet als je gevoeliger bent voor sensorische prikkels. Tijdens het eten wordt elk sensorisch aspect geprikkeld, denk aan de geur, smaak, zicht, tast (temperatuur en structuur) van de voeding. Ook de omgeving van het hele maaltijdgebeuren speelt een rol.  

Leren eten kan je eigenlijk vergelijken met leren rekenen. Om te leren rekenen wordt het stil gemaakt, worden prikkels weggenomen, zodat er zoveel mogelijk kans is dat er een goede concentratie is tijdens het oefenen.

Ik daag je graag uit om eens na te denken over een eetmoment. Is het daar ook stil, weinig prikkels en een duidelijke structuur van het verloop? Verschilt dat tussen locatie, is dat bij jullie thuis misschien meer of net minder het geval dan een moment op school.

Als het eten bij jullie thuis minder vanzelfsprekend is, kijk dan even naar het hele gebeuren daar rond. Welke sfeer heerst er thuis voor en na het eetmoment? Hoe voelt je kind zich? Worden er steeds, terugkerend, dezelfde voedingsmiddelen geweigerd? Dan kan het helpend zijn om te kijken welke voedingsmiddelen moeilijk lukken, welke wel vlot lukken en wat daartussen zit. Dan is het de kunst om te zoeken naar wat die veilige voedingsmiddelen zo veilig maken. Gaat het over intense of net neutrale smaak? De felle of net fletse kleur? Is het de geur die binnendringt? Of gaat het eerder over de structuur?

Weet dat je bij één keer weigeren, een bepaald voedingsmiddel niet meteen hoeft af te schrijven. Een wortel is een wortel, en dat klinkt logisch voor ons als volwassene. Maar weet, dat die wortel verschillende (bereidings)vormen kan aannemen. Een rauwe wortel is anders dan een schijfje gekookte wortel. En die rauwe wortel kan verschillende vormen aannemen, een staafje, geraspt of wordt zelfs aangeboden als een volledige wortel! En ja, de wortelpuree is dan nog een ander verhaal. Bij oma en opa smaakt die misschien anders dan op school en thuis. Dan hebben we nog gezwegen over wortelsoep en de stukjes wortel in de spaghetti-saus. Laagdrempelig blijven aanbieden zonder verplichtingen/verwachtingen is hierbij de gouden tip.
Het is een hele zoektocht en er is helaas geen pasklaar antwoord beschikbaar.

Want weet maar goed, een kind wil zijn/haar ouders niet kwetsen door moeilijker te eten...


Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten