Blog

De huilbaby

SYMPTOMEN

Eigenlijk nemen we het woord huilbaby niet zo graag in onze mond door de negatieve lading maar dit ligt wel in de volksmond en is herkenbaar voor vele ouders!

Waarom huilt een baby?

Huilen is een normaal gedrag bij baby’s. Het is een vorm van communiceren. Jouw baby gaat huilen om zijn/haar behoefte of ongemakken kenbaar te maken. Een baby kan ook huilen vanwege de ontlading van spanning en stress. Je kleintje kan veel spanning ervaren, zeker in de eerste weken van zijn leven; door een zware bevalling, tijdens een sprongetje of een grote overgang (vb. De opstart van de crèche).

Huilen is een normaal gedrag bij baby’s. Het is een vorm van communiceren. Jouw baby gaat huilen om zijn/haar behoefte of ongemakken kenbaar te maken. Een baby kan ook huilen vanwege de ontlading van spanning en stress. Je kleintje kan veel spanning ervaren, zeker in de eerste weken van zijn leven; door een zware bevalling, tijdens een sprongetje of een grote overgang (vb. De opstart van de crèche).

Huilen kan je eigenlijk zien als een natuurlijk herstelproces, dat het lichaam terug in zijn balans brengt. Het is een manier om de spanning te verwerken.

Wat heeft een baby nodig bij een huilbui?

Lichamelijke nabijheid en aanraking is hier heel belangrijk. De baby moet voelen dat zijn verzorger nabij is. Oogcontact maken en geruststellende woorden fluisteren, je hand op het buikje of hoofdje van de baby leggen.

We hebben al snel de neiging om drift- of huilbuilen zo snel mogelijk te willen stoppen. We zoeken afleiding, gaan snelle troost zoeken of ons soms kwaad maken om de boze bui. Nochtans is het voor je kindje een belangrijke manier om spanningen  voldoende te ontladen en ervoor te zorgen dat ze overweldigende emoties niet hoeven te onderdrukken.

Belangrijk dus om ze toe te laten en aanwezig te blijven. Ook al is dat zeker niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet wanner je eigen emmertje ook nogal vol is.

Het normaal huilgedrag

Zuigelingen gaan in de eerste 6 weken na de geboorte ongeveer 2 tot 2,5 uren per dag huilen, met een piek op 6 weken. Bij een leeftijd van 10-12 weken neemt het huilen af tot 1 uur per dag. Daarnaast kunnen de meeste baby’s wel eens last hebben van avondkolieken (krampen). Het kan dus zeker dat uw baby’tje op dit tijdstip lastig kan zijn.

Definitie van excessief huilen (de vroeger gebruikte ‘regel van 3’)

Men spreekt van excessief huilen wanneer een gezond en goed gevoed, maar prikkelbaar kind perioden van irritatie, jengelen of huilen laat zien van tenminste 3 uur per dag en gedurende minimaal 3 dagen per week voor een periode van tenminste 3 weken achtereen.

Misschien nog kleine nuance… heb jij een kleintje dat veel huilt, maar niet past in “de regel van 3” dan zit het probleem niet in je hoofd! Soms gaan kinderen onregelmatig huilen, bij overspanning, drukke dagen, na korte dutjes,… en kan dit toch veel huilgedrag teweeg brengen! Een bezoekje aan een babytherapeut, osteopaat, slaapcoach… kan dan toch nog steeds aangewezen zijn 👌” als de ouders het huilen van hun kind als problematisch ervaren

De huilkaart

Het kan daarom handig zijn om een huilkaart bij te houden. Zo krijg je een beter zicht op de werkelijke huiltijd van je baby. Vul de huilkaart minstens een aantal dagen na elkaar in. Zo krijg je zicht op het ritme en huilgedrag van je kindje.

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/Huilkaart.pdf

Verloop van de zwangerschap

Geboren worden is voor sommige baby’s niet evident. Een geboorte is een heel ingrijpende gebeurtenissen voor je kleintje, ook al staat men daar niet bij stil. Tijdens de bevalling wordt het hoofdje, op zijn weg door het bekken, onderworpen aan verschillende distortiekrachten. Ook een te snelle of te trage bevalling, stuitligging, sterrekijker, zuignap(kiwi), navelstreng rond het nekje, een epidurale verdoving en druk op de buik creëren spanningen in het lichaampje van de baby. Wat kan leiden tot vele ongemakken…

Signalen van de baby

Dunstan babytaal is de ‘geheime taal’ van je baby. Volgens deze wetenschappelijk onderbouwde methode kan je 5 verschillende ‘huiltjes’ van je baby’tje herkennen. Hiermee kan je erachter komen waarom je baby huilt en wat hij/zij nodig heeft.

Je kan de verschillende ‘huiltjes’ het beste herkennen als je baby 0 tot 3 maanden oud is. Luister vooral goed naar de eerste geluiden die je kleine laat horen, de geluiden voordat het echte gehuil losbarst. Dit is het moment waarop je baby het beste duidelijk maakt wat hij nodig heeft.

1. Neh: ik heb honger

Als je baby een geluid maakt dat klinkt als ‘Neh’ of ‘Nah’, weet je dat het etenstijd is. Het geluid ontstaat door de zuigreflex.

2. Owh: ik ben moe

Het geluid ‘Owh’ of ‘Auw’ is vergelijkbaar met het geluid wanneer je hardop gaapt. Het geluid ontstaat door de gaapreflex. Even een dutje kan dit probleem oplossen.

3. Eairh: ik heb last van darmkrampjes

Wanneer je baby de klank ‘Eairh’ laat horen, heeft hij/zij last van darmkrampjes.

4. Eh: er zit een boertje dwars

‘Eh’ betekent dat je baby met een boertje zit die niet weggeraakt.

5. Heh: ik ben ongemakkelijk

‘Heh’ betekent dat je baby zich oncomfortabel voelt. Meestal heeft hij/zij een volle luier, maar het kan ook door iets anders komen. Heeft je baby het koud of juist te warm? Ligt hij in een ongemakkelijke houding?

Beluister hier de verschillende ‘huiltjes’ van een baby: https://youtu.be/_P4Kjh-GX3c. Door deze te beluisteren wordt het duidelijker wat hierboven bedoeld werd. Oefening baart kunst!

Overprikkeling

De meeste baby’s raken overprikkeld in de eerste maanden na de geboorte (tussen 0 en 4 maanden). Je ervaart je baby als huilerig,  onrustig en heeft moeite met inslapen.  Dan kan je best wat zaken in de directe omgeving van je baby aanpakken om die overvloed aan prikkels te verminderen.

  1. Zorg voor een evenwichtig ritme tussen actieve momenten (voeding, verzorging, spelen) en rust/slaap. Merk je dat je kleintje moe wordt,  leg je hem in zijn wieg of kruip samen in bed en doe een dutje. Jullie gaan er allebei deugd van hebben. Wacht niet tot de signalen zo duidelijk worden dat je baby huilt.

Merk je dat de prikkelverwerking zeer moeilijk verloopt en er extreem gereageerd wordt, dan  kan Lien, onze ergotherapeute, je helpen via een tweeledige aanpak om je kindje met een prikkelverwerkingsprobleem of hooggevoeligheid beter te reguleren. Samen met jouw kindje doet ze aan gewennings -of ontwenningstherapie. Meer info vind je op onze website.

MOGELIJKE LICHAMELIJKE OORZAKEN

MEDISCHE OORZAKEN

Vaak gaan ouders onterecht denken dat de baby huilt omdat er een onderlinge aandoening aanwezig is, waardoor de baby pijn ervaart. Echter is er in 95% van de gevallen geen medische verklaring en is de zuigeling kerngezond. Slechts in minder dan 5% is er een medische oorzaak aan het huilen verbonden.

Hieronder vindt u een opsomming van enkele mogelijke lichamelijke oorzaken die excessief huilen kunnen veroorzaken. Echter moet er hierbij vermeld worden dat deze niet de enige medische oorzaken kunnen zijn! Ga zeker langs bij uw kinderarts voor professioneel advies.

Urineweginfectie

Het kan zijn dat het excessief huilen wordt veroorzaakt door een aanhoudende urineweginfectie. Dit komt vooral voor bij zuigelingen onder de 4 maand die ernstig excessief huilen. De kinderarts zal bij dit ernstig excessief huilen, een medische oorzaak zoals een urineweginfectie moeten uitsluiten.

Gastro-oesofageale reflux (GER)

In de klinische praktijk wordt GER vaak aangewezen als de oorzaak van het excessief huilen. De zuigeling ervaart pijn bij het continu terugstromen van de zure maaginhoud in de slokdarm. Bij pasgeborenen functioneert de sluitspier tussen de slokdarm en de maag nog niet optimaal. Dit in combinatie met een vloeibaar zuigelingdieet en het nog horizontaal liggen van de maag, zorgt ervoor dat de maaginhoud veel makkelijker in de slokdarm terecht kan komen.

Een zure reflux kan maar voorkomen vanaf een leeftijd van 4 weken. Het is pas dan dat de maagzuurproductie begint. De klachten zijn bij 90% van de zuigelingen op een leeftijd van 12-14 maanden volledig verdwenen.

Koemelkeiwitallergie (KMA)

Een koemelkeiwitallergie kan ook een reden zijn voor het aanhoudend excessief huilen. Echter komt dit maar voor bij minder dan 3% van de zuigelingen. Hebben de ouders, broertjes of zusjes een koemelk-eiwitallergie gehad, dan is de kans groot dat de nieuwe baby ook allergisch zal reageren.

Er zijn verschillende mogelijke symptomen die op een koemelk-eiwitallergie wijzen. Elk kind gaat anders reageren. Vaak is er een combinatie van de volgende klachten:

Bij deze klachten is het aangeraden om langs te gaan bij de kinderarts. Koemelkeiwitallergie kan worden verholpen door het opstarten van andere zuigelingenmelk. Als de zuigeling borstvoeding krijgt zal de moeder een aangepast dieet moeten volgen. Voor meer informatie kan u altijd terecht bij uw kinderarts en/of kinderdiëtiste. ‘Blij koemelkvrij’ is interessante lectuur voor ouders die een kindje hebben met KMA en zeker als mama zelf op een koemelvrij dieet staat.

NIET-MEDISCHE OORZAKEN

Er zijn heel wat factoren die ervoor zorgen dat de ouder-kindinteractie in het gedrang komt. Deze factoren kunnen zowel bij de moeder als bij het kind liggen. Een kwetsbare moeder die niet beschikt over een goed vangnet of die geen ondersteuning krijgt van haar partner zal het veel lastiger hebben dan een moeder met een goed sociaal netwerk. Zo ontstaat er veel druk op de draagkracht van de kwetsbare ouder en dit zorgt ervoor dat de zelfregulatie van de ouder in gedrang komt.

Volgende zaken hebben een negatieve invloed op de zelfregulatie van de moeder en de baby:

Zelfs al tijdens de zwangerschap kan stress bij de moeder een negatief effect hebben op de foetus. Door aanhoudende stress krijgt de foetus via de navelstreng toxische stoffen binnen.

Daarnaast wordt het aangeraden om roken te vermijden tijdens en na de zwangerschap. Het is aangetoond dat roken weldegelijk het huilen bij zuigelingen kan verergeren.

Door al deze zaken hebben zuigelingen de neiging om intenser te reageren op prikkels uit hun omgeving. Door deze overprikkeling geraken ze snel oververmoeid. Ondanks de vermoeidheid kunnen ze moeilijker in slaap vallen, met als gevolg dat ze nog meer wenen en nog meer vermoeid raken..

Op zijn beurt gaat het vele huilen leiden tot onrust en over-vermoeidheid bij de ouders. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel die de ouder-kindinteractie in het gedrang brengt. Een oververmoeide ouder gaat minder adequaat reageren op de signalen die hun baby geeft. Dit resulteert wederom in een toename van het huilen.

WAT TE DOEN?

We sommen hieronder enkele tips op. we wensen ook nog erbij te vermelden d

1.   Inbakeren

Waarom inbakeren?

Een van de meest gekende en toegepaste vormen van diepe druk is inbakeren. Inbakeren zal bij baby’s helpen om het maaien of zwaaien van de armpjes te beperken. Ook de ongecontroleerde bewegingen bij vermoeidheid of oververmoeidheid, die hen anders zouden wakker houden, kunnen weggenomen worden door een kleintje in te bakeren. Inbakeren biedt baby’s de geborgenheid die hij/zij nog kent van in de buik.

Wanneer starten/stoppen?

Je kan inbakeren starten vanaf de geboorte en tot wanneer je kleintje aangeeft dat het inbakeren niet meer nodig is. Indien je kleintje zich met de inbakerdoek kan draaien, wordt er aangeraden om het inbakeren af te bouwen.

Welke doeken?

Losse muslin doeken van minimum 120 x 120 cm of een voorgevormde inbakerslaapzak. Op onze instagram feed vind je een post en fimpje terug met instructies omtrent het inbakeren. Op onze webshop vind je een inbakerdoek in bamboe met de gewenste afmetingen!

Wanneer niet inbakeren?

2.   Belang van donkere kamers?

Rond 6-8 weken, en zeker vanaf 12 weken, loopt de productie van melatonine, ons slaaphormoon, op volle toeren. Hiervoor teerde hij op de voorraad die hij of zij meekreeg bij de bevalling. Vanaf 6-8 weken is de baby echter aangewezen op zijn eigen productie van melatonine. De vrijgave van melatonine is echter enorm afhankelijk van de omgeving waarin jouw kleintje slaapt. Het is zo dat serotonine omgezet wordt naar melatonine zodra je kleintje in een donkere omgeving komt. De melatonine synthese kan enkel plaats vinden in het donker. Serotonine daarentegen wordt aangemaakt in het licht. Een wandelingetje maken in de vooravond en/of veel buiten vertoeven overdag kan zorgen voor meer serotonine en zo dus ook meer melatonine.

Hoe donkerder de kamer is, hoe gemakkelijker de synthese van melatonine kan plaatsvinden. Daarbovenop helpt een donkere kamer ook om de visuele prikkels weg te nemen. Wanneer de kamer pik donker is, is er niets om naar te kijken, wat het een stuk gemakkelijker maakt om de slaap te vatten en om in slaap te blijven.

3.   White noise of witte ruis

White noise of witte ruis is een constant, monotoon geluid. Dit kan je vergelijken met het geluid van een ventilator of een stofzuiger. Het overtreft andere storende omgevingsgeluiden en het blokkeert plotselinge veranderingen in geluid. Waardoor je baby minder snel wakker wordt. Als je baby toch zou wakker worden, kan de rustgevende kwaliteit van white noise het gemakkelijker maken om opnieuw de slaap te kunnen vatten. Voor de zuigeling is dat een herkenbaar en geruststellend geluid. Men vergelijkt white noise met het sussend geruis die de baby 9 maanden in de baarmoeder heeft gehoord.

Hoe white noise gebruiken?

Het volume van de white noise wordt vaak te stil gezet. Waardoor het slechts achtergrond geluid is. Dit kan zelfs storend werken! Zorg dat het volume tussen de 60 en 80 db staat. Enkel zo heeft de witte ruis zijn optimaal effect! Kies voor een toestel dat kan blijven spelen.  Toestellen die opnieuw aanspringen bij huilen, zullen niet elk baby’tje helpen om opnieuw te gaan inslapen. Als ze starten met huilen is het in feite al te laat. Op onze webshop vind je 2 toestelletjes van “Numsy” die voldoen aan deze voorgenoemde eisen.

Wanneer starten met white noise?

Op elke leeftijd kan je starten. Het beste effect krijg je onder de 12 maanden. Wat niet wegneemt dat het ook bij oudere kinderen een helpend effect kan hebben.

Naast een donkere kamer en witte ruis zijn er nog veel zaken die de slaap van jouw kindje ten goede kunnen komen. Wil je meer te weten komen over de biologische slaap van jouw kleintje dan kan onze slaapcoach Lise je op de juiste weg zetten.

4.   Babymassage

Een babymassage helpt je kleintje tot rust te brengen en het kan krampjes en constipatie verzachten. Masseer met warme handen het buikje van je baby, met de klok mee. dit zal wat gas helpen vrijmaken. Het versterkt ook jullie band en het is een ideaal momentje voor beiden om te ontspannen. Wil je graag technieken aanleren om je kindje te masseren, dan helpt Stephanie, onze massagetherapeut je graag verder!

5.   Je kindje dragen in een draagzak/doek

Jou warmte, je bewegingen en het kloppen van jou hart kunnen helpen bij krampjes. En zo heb jij ook even je handen vrij. Gebruik hierbij zeker een ergonomisch draagsysteem; heb hierbij extra aandacht voor een goede kikkerhouding! Heb je hierbij hulp nodig? Onze daagconsulent Lien staat je graag bij en helpt je de juiste draagzak te kiezen (voor jou en je kleintje!) of leert je een draagdoek te knopen!

6.   Tips bij krampjes?

(huid)contact met de baby

Baby’s hebben veel behoefte aan lichaamscontact (=huidhonger). Knuffelen bevordert de groei, hersenontwikkeling en de hechting, blijkt uit onderzoek. 9 maand lang zaten ze warm en knus in de baarmoeder bij mama Bij de geboorte wordt het warme holletje ingeruild voor een ruwe wereld met feller licht, een lagere temperatuur, hardere geluiden en veel beweging om hem heen. Geen wonder dat je baby jouw lichaam de eerste tijd nog zo hard nodig heeft om te wennen aan die nieuwe omgeving. Jij bent zijn veilige haven! Leg je baby’tje dus maar dicht tegen jou of je partner aan, borst tegen borst. Je zal zien dat zowel jij als je baby hier baat bij hebben.

Rustig laten drinken

Merk je dat je kindje vreemd slikt of aanhapt, dan kan onze lactatiekundige & vroedvrouw Leslie of onze prelogopediste Nele (zij biedt ook hulp bij flesweigeraars) even meekijken en bijsturen.

Warmte

Fietsen met de beentjes

Leg je baby op zijn rug en maak fietsbewegingen met zijn beentjes. Je kan ook de beentjes samenvouwen en langzame cirkelbewegingen maken boven zijn buik. Dit helpt de baby om scheetjes te laten.

Bezoek aan een osteopaat

Via heel zachte, manuele technieken kan onze osteopaat Katrien achterhalen waar de spanning zit en deze wegwerken.

7.   Vergeet je zelf als ouder(s) niet.

Het is net zoals bij de veiligheidsinstructies in het vliegtuig: eerst je eigen zuurstofmasker, zodat je daarna een ander kan helpen. Durf in eerste plaats hulp te vragen aan vrienden of ouders, je vroedvrouw of kraamverzorgster. Pas als jij je enigszins goed voelt, kun je helpen om je kindje te reguleren.

Het prille ouderschap gaat daarnaast ook steevast gepaard met een waaier aan uiteenlopende gevoelens. Hormonen hebben hier een impact, maar zeker ook het emotionele proces van mama (= ‘matrescentie’ of ‘matrescense’) of papa worden. Verwachtingen moeten altijd aangepast worden, het beeld van het ouderschap wordt voortdurend verfijnd en geconcretiseerd.

Wil je hierbij professionele hulp? Dan kan onze perinatale psychologe Jolien kijken hoe ze jullie gezin kan bijstaan. Zij is daarnaast ook babytherapeut en kan je helpen bij het troosten en het terug contact maken/verbinden met je kindje!

Bij onze mama-kinderpraktijk kids&zoo staan wij als team klaar om jou als ouder te begeleiden waar nodig! Weet je niet bij wie je terecht kunt, bel dan gerust naar 056/92.10.00 of mail naar kim@kidsenzoo.be met je hulpvraag.

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten