Kinderpsychologen
Annelien Claeys
Annelien Claeys
Hallo! Ik ben Annelien. In 2011 studeerde ik af als master in de klinische psychologie. Na een stage-ervaring op een ambulante afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie ontstond bij mij een voorliefde in het werken met kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Via een postgraduaat psychodiagnostiek en verschillende nascholingen rond autismespectrumstoornissen, verdiepte ik mij hier dan ook verder in. Daarnaast volgde ik een opleiding in de integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie (AIHP) en verdiepte ik mij in de experiëntiele en ontwikkelingsgerichte psychotherapie (UAntwerpen). Bij bezorgdheden rond de ontwikkeling van het kind ga ik graag samen met de ouders en de ruimere context op zoek naar mogelijke verklaringen. Ik neem graag de tijd om jullie verhaal te beluisteren en jullie kind te leren kennen, om zo samen de puzzel te proberen leggen om de klachten te proberen begrijpen. Sinds 2020 werk ik voltijds als zelfstandig kinderpsychologe. Voordien werkte ik als psychologe binnen het buitengewoon onderwijs waar ik instond voor de begeleiding van jongeren met een autismespectrumstoornis.
Romanie Van Praet
Romanie Van Praet
Hallo! Ik ben Romanie, een jonge en enthousiaste psychologe met een groot ❤️ voor kinderen. Ik ben werkzaam als klinisch psycholoog op de dienst ADHD in CAR Overleie, waar ik insta voor psychodiagnostiek en de begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele en gedragsmoeilijkheden. In de begeleiding zal er telkens vertrokken worden vanuit de hulpvraag van het kind en de ouders/opvoedingsfiguren. Als psycholoog probeer ik steeds zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind en het gezin om zo een veilige sfeer te creëren. Daarnaast geloof ik dat elk kind zijn eigen sterktes/kwaliteiten heeft en daar probeer ik sterk op in te zetten. Samen met het kind ga ik op zoek naar zijn/haar kwaliteiten en zet deze gedurende de volledige begeleiding centraal.

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten