Kinderpsychologen
Michèle Coussement
Michèle Coussement
Hey, ik ben Michèle Coussement, een gedreven kinderpsychologe met een groot hart voor kinderen. In 2023 studeerde ik af als master in de klinische psychologie met specialisatie kinderen en jongeren aan de KU Leuven. Tijdens mijn acht maanden durende stage in een Centrum voor Ambulante Revalidatie, werkte ik voornamelijk met kinderen met Autismespectrumstoornis en/of Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder. In september 2023 ging ik aan de slag als zorgcoördinator/leerlingenbegeleider binnen het buitengewoon onderwijs De Zon te Ingelmunster, waar ik tot op heden tewerkgesteld ben. Sinds kort kan ik mijzelf ook Rots en Water-trainer noemen. Dit is een psychofysieke sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes. Uiteraard blijf ik mij ook bijscholen door middel van vormingen, workshops en webinars om zo mijn kennis te verbreden en verder te verdiepen.
Graag wil ik mijn kennis en ervaring aanwenden om binnen Kids en Zoo kinderen en ouders te ondersteunen in hun noden en hulpvragen. Communiceren op maat van het kind vind ik cruciaal, hierdoor maak ik graag gebruik van creatieve technieken, metaforen en concreet (spel)materiaal. Om therapeutische vooruitgang te boeken, acht ik een nauwe samenwerking en goede communicatie met de context eveneens noodzakelijk. We gaan samen op weg in ons streven naar een optimale begeleiding.
Onderstaand kan je meer informatie terugvinden over de opleidingen die mij vormden:
 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie (school- en pedagogische psychologie)
 • (schakeljaar master klinische psychologie)
 • Master in de Klinische Psychologie (specialisatie kinderen en jongeren)
 • Rots en Water (sociale weerbaarheidstraining voor kinderen)
 • Verschillende opleidingen/webinars rond arousalregulatie, autismespectrumstoornis,…
Annelien Claeys
Annelien Claeys
Hallo!Ik ben Annelien. Ik studeerde in 2011 af als master in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Na een stage-ervaring op een ambulante raadpleging kinder- en jeugdpsychiatrie kon ik aan de slag als psychologe binnen het buitengewoon onderwijs waar ik jarenlang ervaring opdeed in het begeleiden van jongeren met een autismespectrumstoornis. Hier ontstond dan ook mijn voorliefde voor het werken met kinderen met een autismespectrumstoornis, een interesse die ik via verschillende opleidingen verder ontplooide. Na 8 jaar binnen het buitengewoon onderwijs gewerkt te hebben, startte ik als voltijds zelfstandig kinderpsychologe. Mijn ervaring ligt hierbij vooral in het diagnostisch en therapeutisch werken met kinderen met (een vermoeden) van een ontwikkelingsstoornis. Onderstaand kun je meer info terugvinden over waarvoor je bij mij terecht kunt en over de opleidingen die mij vormden.          

Aanbod psychodiagnostiek:

 • Intelligentieonderzoek (WPPSI-IV, WISC-V)
 • Aandachtsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek (bij bv. vermoeden van ADD/ADHD)
 • Screeningsonderzoek bij vermoeden van ASS

Aanbod psychologische begeleiding:

 • Begeleiding bij (een vermoeden) van ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD)
 • Psychoeducatie (bv. na een diagnose ASS of ADHD)
 • Werken rond sociale vaardigheden
 • Begeleiding bij emotionele moeilijkheden
 • Begeleiding bij gedragsmoeilijkheden
 • Emotieregulatie

Opleidingen:

 • Master in de klinische psychologie
 • Permanente vorming psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren (KU Leuven)
 • Opleiding in de integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie (AIHP)
 • Verdieping in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie (UAntwerpen)
 • Verschillende opleidingen rond autismespectrumstoornissen (o.a. Brain Blocks methodiek)
 • Opleiding Griefelen (methodiek voor emotieregulatie bij kinderen)
    

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten