LEER -EN STUDIEGEBELEIDING
bg icon
HOE KAN FIEN JE HELPEN?

Kinderen gaan elke dag naar school en doen daar veel nieuwe kennis op. We verwachten van hen dat ze deze leerstof grondig en zelfstandig begrijpen. Voor veel leerlingen is leren en studeren echter geen gemakkelijke taak. Sommigen stellen hun werk uit of plannen hun studie niet goed, waardoor ze te laat beginnen.

Op school wordt wel aandacht besteed aan het concept van ‘leren leren’ om kinderen te helpen bij hun zelfstandige leer- en studiewerk. Maar veel kinderen hebben behoefte aan meer en explicietere ondersteuning waarbij ze heel gericht ‘leren hoe je moet leren’. Voor die gerichte extra leer- en studieondersteuning kun je bij mij terecht. Tijdens mijn begeleiding kunnen we ons richten op de volgende gebieden:

‘Leren hoe je moet leren’

Dit omvat activiteiten en leerstrategieën om leerstof op een effectieve en blijvende manier te begrijpen. Denk aan visualiseren, samenvatten, onderscheiden van hoofd- en bijzaken, memoriseren en structureren. Ook help ik je nadenken over je eigen leerproces en -aanpak en deze te plannen, monitoren, evalueren en aanpassen wanneer dat nodig is. Bovendien kan ik je ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmotivatie, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen.

Kinderen helpen begrijpend te lezen

Ik leer kinderen strategieën te gebruiken voor, tijdens en na het lezen, zodat ze de inhoud van een tekst goed kunnen begrijpen. Dit omvat onder andere het bekijken van titels, tussentitels, afbeeldingen, het anticiperen op de inhoud, omgaan met moeilijke woorden of zinnen, en het selecteren van sleutelwoorden. Daarnaast help ik hen ook bij het ontwikkelen van een positieve houding tegenover lezen.

Het schrijven verbeteren

Ik leer leerlingen strategieën te gebruiken voor, tijdens en na het schrijven van teksten, inclusief het plannen en herschrijven. Ook help ik hen bij het ontwikkelen van een positieve houding tegenover schrijven.

 

Voor wie is de begeleiding bedoeld?

Mijn begeleiding is in de eerste plaats gericht op leerlingen in het eind van het lager onderwijs en het begin van het secundair onderwijs. De overgang van het lager naar het secundair onderwijs is een cruciale fase: leerlingen worden verwacht om grotere hoeveelheden leerstof zelfstandig te verwerken, wat voor velen een uitdaging kan zijn. Met een op maat gemaakt leertraject werk ik samen met jouw kind, zodat hij/zij de vaardigheid ontwikkelt om zelfredzaam en zelfstandig het leerproces in eigen hand te nemen. Mijn doel is om blijvende veranderingen te bewerkstelligen in het leer- en studiegedrag van jouw kind, en ik reik handvatten aan die hij of zij gedurende de hele schoolloopbaan en ver daarna kan blijven gebruiken.

Hoe verloopt een leertraject?

Intake

Tijdens de intake neem ik de tijd voor een gesprek met de ouder(s) en het kind. Daarnaast breng ik de beginsituatie in kaart door het kind te observeren tijdens een specifieke leertaak en vraag ik om een aantal vragenlijsten in te vullen. Op basis van deze beginsituatie-analyse stel ik een op maat gemaakt leertraject voor.

Leertraject: sessies

Kinderen ‘leren hoe te leren’ is geen proces dat in één of twee sessies kan plaatsvinden. Om duurzame veranderingen in het leer- en studeergedrag van jouw kind te bereiken, is tijd en gerichte ondersteuning nodig. Gebaseerd op de beginsituatie-analyse ontwerp ik leertrajecten bestaande uit meerdere sessies. Het exacte aantal sessies zal natuurlijk altijd vooraf besproken worden.

Afronding

Het uiteindelijke doel van het leertraject is om mijzelf als leer- en studiebegeleider overbodig te maken, zodat kinderen zelfstandig, zelfsturend, en op een grondige en effectieve manier hun leerproces kunnen beheren. Gedurende het leertraject deel ik regelmatig mijn bevindingen en voortgang met zowel de ouders als het kind. Samen beslissen we of de sessies voortgezet moeten worden of kunnen worden afgerond.

 

Hoe lang duurt een sessie en met welke frequentie?

De sessies duren 60 minuten en worden doorgaans één keer per week of om de twee weken ingepland.

Meet Fien

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten