Therapeut

Fien De Smedt

Fien De Smedt
Fien De Smedt
Hallo, wat fijn om je te ontmoeten!Ik ben Fien De Smedt, Doctor in de Pedagogische Wetenschappen.In 2012 studeerde ik af als master in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, waar ik in 2019 mijn doctoraatsonderzoek afrondde. Ik specialiseerde me in de taal- en schrijfontwikkeling van kinderen en ik legde me in het bijzonder toe op het ontwikkelen van wetenschappelijk gebaseerd leermateriaal. Mijn doel is om kinderen te helpen groeien als vaardige, strategische, en gemotiveerde lezers, schrijvers, en leerders. Ik maak deel uit van de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren (Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent) waarbij ik naast mijn onderzoekswerk ook les geef in de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Omwille van mijn onderzoeksachtergrond zal mijn ondersteuning ook steeds vertrekken vanuit recente inzichten uit onderwijsonderzoek, aangepast aan de individuele noden van elk kind. Je kan bij mij terecht voor leer-, lees-, schrijf- en studiebegeleiding. Deze begeleiding kan onder andere focussen op.‘Leren leren’
  • Activiteiten of leerstrategieën om leerstof op een goede en blijvende manier te verwerken. Denk aan visualiseren, samenvatten, onderscheiden van hoofd- en bijzaken, memoriseren en structureren.
  • Leren stil staan bij en nadenken over je eigen leerproces en -aanpak en deze te plannen, monitoren, evalueren, en aanpassen wanneer dat nodig is.
  • Jezelf leren motiveren, leren doorzetten, vertrouwen hebben in jezelf
Begrijpend lezen
  • Leesstrategieën leren inzetten voor, tijdens en na het lezen om zo de inhoud van een tekst goed te begrijpen. Dit omvat onder andere het bekijken van titels, tussentitels, afbeeldingen, het anticiperen op de inhoud, omgaan met moeilijke woorden of zinnen, en het selecteren van sleutelwoorden.
  • Een positieve leeshouding ontwikkelen
Schrijven
  • Schrijfstrategieën leren inzetten voor, tijdens en na het schrijven van een tekst. Hierbij komt onder andere het plannen en herschrijven van teksten aan bod.
  • Een positieve schrijfhouding ontwikkelen
Vaak combineer ik deze vaardigheden in mijn begeleiding. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met het verwerken van leerstof, zijn naast de begeleiding omtrent ‘leren leren’ ook gebaat met gerichte ondersteuning bij begrijpend lezen (om leerstof/teksten beter te begrijpen) en schrijven (om schriftelijke antwoorden op vragen te noteren). Bovendien probeer ik zoveel mogelijk te werken met de materialen die kinderen meebrengen uit school, zodat er een duidelijke link is tussen wat ze in de klas leren en de gerichte ondersteuning die ze bij mij krijgen.Kortom, je kan bij mij terecht voor een leertraject op maat, waarbij ik samen met jouw kind aan de slag ga. Daarbij focus ik op het aanleren van vaardigheden, attitudes en een rijk strategierepertoire waardoor jouw kind zelfredzaam en zelfstandig zijn of haar leerproces in eigen handen leert nemen. Ik streef naar duurzame veranderingen in het leer- en aanpakgedrag van jouw kind en biedt daarbij handvaten aan die hij of zij kan gebruiken doorheen de hele schoolloopbaan en lang daarna.

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten