bg icon
LEREN TYPEN IN EEN HANDOMDRAAI - VOOR ELK KIND

2hands4kids is een typmethode waarbij verschillende leerkanalen aangesproken worden; visueel, auditief, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren en voorstellingsvermogen. Er wordt gebruik gemaakt van kleuren, afbeeldingen, verhalen, spelletjes,.. om op een speelse en kindvriendelijke manier blind te leren typen. 2hands4kids, beter bekend als de vernieuwde versie van de TypTienTwee-methode richt zich tot kinderen met en zonder leerzorgen vanaf 9 jaar.

Deze typmethode is geschikt voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie als ook voor kinderen met autismespectrumstoornis. Ook voor kinderen zonder leerzorgen wordt het gebruik van de computer steeds belangrijker en wordt het leren typen een must.

Praktisch?

2hands4kids bestaat uit 10 lessen van telkens 1 uur.
Dit kan zowel individueel als in groepjes van 2 tot 4 aangeboden worden.
Er worden thuisopdrachten voorzien, waarbij regelmatig oefenen vereist is. Met gebruik van eigen laptop.

Meet Vanessa!

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten