PERINATALE BEGELEIDING
bg icon
WAARBIJ KAN EEN PERINATALE PSYCHOLOOG HELPEN?

De impact van een kinderwens, zwangerschap, geboorte en het ouderschap is enorm. Zodra iemand zwanger wil worden, start er een turbulente periode met onnoemelijk veel verandering en onzekerheid, ongeacht of deze wens al dan niet in vervulling gaat. Het verandert de waarden en normen, de identiteit, maar ook de relaties en het beroepsmatige leven. Professionele ondersteuning tijdens de perinatale periode – ofwel de periode vóór, tijdens of na zwangerschap – is dus zeer zinvol.

Perinatale counseling is een laagdrempelige en toegankelijke manier van begeleiden, waarbij de psycholoog expertise heeft in de emotionele, psychologische, relationele en biologische processen die tijdens deze levensfase kunnen spelen. De begeleiding richt zich op alle uitdagingen die zich tijdens elke fase kunnen voordoen. Het gaat hierbij over zowel de kleine, gewone bezorgdheden, als over de verwerking van grote, impactvolle of traumatische gebeurtenissen.

Zo kan het helpend zijn om ondersteuning te krijgen tijdens een fertiliteitstraject, tijdens het aanpassen aan een zwangerschap of na een verlies. Of is begeleiding zinvol wanneer een bevalling anders verliep dan verwacht of wanneer een roze wolk uitblijft. Ook als prille ouder is hulp vaak welkom; een neutrale partij die helpt zoeken naar wie je wil zijn, wat je wil meenemen vanuit je eigen opvoeding of hoe je terug dichter bij jezelf kan komen. Tot slot kan begeleiding ook helpen bij het proces van moeder of vader worden (ook wel respectievelijk ‘matrescentie’/‘matrescence’ of ‘patrescentie’/’patrescence genoemd) of kan het dienen als voorbereiding op het ouderschap.

Naast de begeleiding van de (wens-)ouder(s) is er eveneens begeleiding van de baby mogelijk. Lees hier meer over bij ‘dienst Baby-Babytherapeut’.

Waarvoor kun je allemaal terecht bij onze perinatale psycholoog
 • Fertiliteit: wanneer zwanger worden geen evidentie is
 • begeleiding bij de zwangerschap of verwerking van de geboorte
 • verlies tijdens de zwangerschap
Wat houdt perinatale begeleiding in?

De term ‘perinataal’ slaat op de volledige periode vóór, tijdens of na de zwangerschap. Deze begeleiding richt zich dus op alle moeilijkheden waarmee je tijdens deze periode geconfronteerd kan worden.

Een greep uit de verschillende gebieden:

 • onvervulde kinderwens
 • ongeplande zwangerschap
 • zwangerschapskeuze
 • moeilijke bevalling of een bevalling die anders liep dan verwacht
 • verlies van een vruchtje of kindje
 • premature geboorte
 • aanpassing aan het ouderschap
 • negatieve gevoelens tijdens of na zwangerschap
 • adoptie
 • psychische kwetsbaarheid
Is er ook begeleiding mogelijk als je kindje al wat ouder is?

Ja zeker, niet enkel als kersverse ouder(s), maar ook lang daarna, is het niet altijd gemakkelijk om te weten hoe je in het ouderschap wil staan.

Begeleiding kan:

 • als voorbereiding
 • wanneer je een diepere verbinding wil met je baby
 • wanneer je zoekende bent in het ouderschap
 • wanneer je concrete handvaten wil over hoe je kan omgaan met huilen
 • wanneer het huilen van je baby je veel stress bezorgd
 • wanneer je de verbinding met jezelf bent kwijtgeraakt
Hoe verloopt een intake gesprek?

 

Een gesprek duurt 50 minuten en kan doorgaan in de praktijkruimte of online.

Elke begeleiding vraagt zijn eigen tempo. Er wordt onderling beslist wat de frequentie van de gesprekken zal zijn. Bij concrete, afgelijnde hulpvragen kan éen gesprek voldoende zijn, soms is een kortdurend traject voldoende, soms voelt het complexer en gaan we langer hand in hand.

Is er terugbetaling mogelijk?

Het RIZIV betaalt tot op heden geen begeleidingen bij psychologen terug. De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. Een overzicht van de terugbetalingstarieven van de verschillende ziekenfondsen vind je hier. Voor meer informatie over je specifieke situatie neem je best contact op met je ziekenfonds.

Onze perinatale psycholoog

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten