ORTHOPEDAGOGIE EN SPELCOUNSELING
bg icon
WAT IS ORTHOPEDAGOGIE & SPELCOUNSELING

‘Ik zet mijn kind in de hoek, maar hij staat er gewoon mee te lachen’

‘Ik zou zo graag eens in het hoofd van mijn kind kijken om hem te kunnen helpen’

‘Ik weet niet waar zijn boosheid vandaan komt’

‘Hij kan niet over zijn emoties praten’

‘Straffen en belonen heeft geen impact op mijn kind’

Herkenbaar voor jou als ouder?

Je bent zeker niet alleen, ‘ortho-pedagogie’ staat voor ‘juist opvoeden’ en nochtans heeft opvoeden geen handleiding. ‘Perfect’ ouderschap bestaat al helemaal niet, en over verschillende generaties heen, krijgt opvoeden een andere invulling. Als ouder loop je soms weleens vast of lijken de dingen die je probeert niet te werken, en je geraakt er niet meer aan uit.en je geraakt er niet meer aan uit. Onze orthopedagoog ondersteunt om opnieuw verbinding te creëren tussen jou en je kind. Vanuit het afgestemd opvoeden wordt er gekeken naar zowel de behoefte van de ouder(s) als de behoeftes van het kind, en proberen we op die manier weer op weg te geraken. Er wordt gezocht naar wat positief werkt, bij allerhande opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen bij kinderen en jongeren, vooral ook op lange termijn. Spelcounseling is hierbij een manier om in de leefwereld van een kind te stappen en op zoek te gaan naar wat hun noden zijn.

Waarvoor kun je terecht bij een orthopedagoog?
  • Emotionele moeilijkheden bij kinderen/jongeren: stress, angsten, omgaan met boosheid, verdriet, …
  • Gedragsmoeilijkheden bij kinderen/jongeren
  • Context-gerelateerde problemen en moeilijkheden binnen het gezin: conflicten, ruzies, … opdat de communicatie en verbinding kan hersteld worden.
Hoe verloopt een intake gesprek?

In een kennismakings- en intakegesprek met de ouders (zondere kinderen), gaan we een zo goed mogelijk beeld proberen scheppen over de leefwereld en hulpvraag van de ouders en het kind. We bespreken op welke manier de begeleiding van betekenis zou kunnen zijn.

 

Welke types begeleiding bestaan er?
  • Oudergesprekken en opvoedingsondersteuning: rond aanpak, alternatieven voor straffen en belonen, je band met je kind stimuleren, …
  • Individuele trajecten met je kind en of jongere: waar we therapeutisch aan de slag te gaan rond bepaalde thema’s die bij je kind leven. Jonge kinderen kunnen niet gemakkelijk hun ervaringen en emoties onder woorden brengen. Voor kinderen is spel de taal om ervaringen en emoties te uiten, te verwerken, een betekenis te geven, … In onze spelkamer vinden kinderen de nodige materialen om hun verhaal te delen.
  • Sessies met ouder(s)-kind samen: om het gezamenlijk over bepaalde thema’s te kunnen hebben. Ook verbindend spelen tussen ouder-kind is een grote meerwaarde om meer connectie met je kind te ervaren en mee in hun leefwereld te stappen.

Als klinisch orthopedagoog en spelcounselor probeer ik zoveel mogelijk af te stemmen tussen de behoeftes van zowel het kind als van de opvoedingsfiguren. Hierdoor kunnen we niet uitgaan van ‘quick-fixes’ of een kant-en-klare aanpak, maar kijk ik vooral mee op lange termijn.

Wat is spelcounseling?

Spelcounseling is een vorm van speltherapie, bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar met sociaal-emotionele problemen.

Het is nodig dat het spelniveau van het kind voldoende ontwikkeld is. Meer concreet betekent dit dat het kind situaties waarmee het worstelt tot uiting kan brengen in zijn spel. Een kind geeft vaak allerlei signalen dat het niet goed met hem gaat.

Het kan gebeuren dat kinderen vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en hierin professionele ondersteuning nodig hebben. In de spelkamer krijgen zij de ruimte om onverwerkte en/of traumatische gebeurtenissen uit te spelen op een veilige wijze. Spelen is het natuurlijk uitingsmiddel van het kind en geeft zijn dagdagelijkse ervaringen en beleving een tastbare vorm.

Omdat kinderen verbaal minder sterk zijn en hun gevoelens en emoties nog moeilijk kunnen verwoorden is het verbeeldend spel een zinvol instrument om aan te sluiten bij hun belevingswereld. Via het verbeeldend spel toont het kind waar het mee bezig is en krijgt het de ruimte om problemen in spelvorm uit te drukken, door erover te spelen voelt het minder bedreigend. Zo kan het kind via het spel zijn ervaringen/belevingen verwerken en een plekje geven. Het kind wordt dan minder overspoeld door alles wat er gebeurt in zijn/haar leventje.

De doelstelling van spelcounseling is het verminderen en/of opheffen van emotionele blokkades, zodat het kind zich terug gelukkiger gaat voelen en zich verder kan ontwikkelen.

 

Meet Janneke!

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten