bg icon
WAARVOOR KUN JE BIJ DE LOGOPEDIST TERECHT?

Voor wie?

Kinderen van alle leeftijden binnen onderstaande problematieken of stoornissen:

  • Spraakproblemen (articulatie, fonologie …)
  • Taalproblematiek (woordenschat, zinsbouw, taalbegrip …)
  • Leerproblemen (lezen, rekenen, spelling)

Hoe ga ik te werk?

  1. Aanmelding: Dit kan op basis van doorverwijzing door CLB, school of andere instanties, maar ook op initiatief van de ouders zelf.
  2. Intakegesprek: Ik luister naar de hulpvraag van de doorverwijzer. Daarnaast worden ook de werkwijze en de tarieven besproken.
  3. Behandeling: We starten met een uitgebreid onderzoek om na te gaan waarmee het kind problemen ondervindt. Op basis daarvan wordt een gericht behandelplan opgesteld. Naargelang de leeftijd en de problematiek van het kind worden sessies van 30 minuten of een uur ingepland. Gedurende de volledige looptijd van de logopedische ondersteuning sta ik in nauw contact met ouders, school, eventuele andere therapeuten, … om zo tot een optimale vooruitgang te komen.
Tarieven en terugbetaling

Aanvangsbilan (onderzoek + onderzoeksverslag): €50/halfuur (terugbetaling: €35,25/halfuur)

Evolutiebilan na 1 jaar therapie: €70/ halfuur (terugbetaling: €40,50/halfuur)

Therapiesessie van 30 min: €40 (terugbetaling: €30,64/halfuur)

Therapiesessie van 60 min: €80 (terugbetaling: €61,59/halfuur)

Meet Liza!

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten