bg icon
WAARBIJ KAN EEN KINDERPSYCHOLOOG HELPEN?

Een kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Als ouder krijg je vaak af te rekenen met onzekerheid en twijfels over het gedrag van je kind of over je aanpak als ouder. Je wordt om de oren geslagen met goedbedoelde advies van familie of vrienden. Maar omdat elk kind en zijn context zo anders is, is het soms zoeken naar de aanpak die werkt voor jouw kind in jullie situatie. Ook is het vaak moeilijk om nog in te kunnen schatten of een bepaald gedrag nu problematisch is of niet. Je staat er als ouder midden in en bent mee gaandeweg mee gegroeid in de situatie.

Een kinder- en jongerenpsycholoog is een psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in de psychologie rond kinderen en jongeren: de problemen waar de kinderen zelf mee te maken kunnen krijgen of de problemen die verband houden met de omgeving van het kind, zoals de relatie met de ouders of de school.

Onze kinderpsychologen zijn er om samen met de ouder(s) te onderzoeken op welke manier een bepaalde bezorgdheid of een probleem kan worden weggenomen. Samen met de kinderpsycholoog bekijk je vervolgens of het ook nodig is om je kind(eren) een individueel contact aan te bieden en hoe jullie dat dan zullen aanpakken.

Waarvoor kun je terecht bij een kinderpsycholoog?

Aanbod psychodiagnostiek:

  • Intelligentieonderzoek (WPPSI-IV, WISC-V)
  • Neuropsychologisch onderzoek (bij bv. vermoeden van ADD/ADHD)
  • Screeningsonderzoek bij vermoeden van ASS

Aanbod psychologische begeleiding:

  • Begeleiding bij (een vermoeden) van leer -en ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD)
  • Psychoeducatie
  • Werken rond sociale vaardigheden
  • Begeleiding bij sociaal-emotionele moeilijkheden en gedragsmoeilijkheden ((faal)angst, emotieregulatie, negatief zelfbeeld)
Hoe verloopt een intake gesprek?

In een kennismakings- en intakegesprek met de ouders (zonder kinderen), gaan we een zo goed mogelijk beeld proberen scheppen over de leefwereld en hulpvraag van de ouders en het kind. We bespreken op welke manier de begeleiding van betekenis zou kunnen zijn.

 

Vanaf welke leeftijd kan ik bij een kinderpsycholoog terecht?

Vanaf 4 jaar – 16 jaar.

Bij wie kan ik wanneer terecht?

Onze kinderpsychologe Annelien is alternerend aanwezig op woensdag -en donderdagnamiddag; soms ook ook op vrijdag voormiddag.

Onze kinderpsychologe Romanie is aanwezig op vrijdagavond & zaterdagnamiddag

Lukken deze momenten niet voor u? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Tarieven

Intelligentieonderzoek: €145

Diagnostisch traject: individueel te bepalen afhankelijk van het aantal in te plannen onderzoeken.

 

Meet Annelien en Michèle!

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten