KINDERKINESITHERAPIE
bg icon
WAT IS KINDERKINESITHERAPIE?

Een kinderkinesist is gespecialiseerd in motorische, psychomotorische en respiratoire problemen bij baby’s en kinderen. Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken door te spelen en bewegen. Soms kan er echter sprake zijn van een vertraagde motorische, mentale, sociale of emotionele ontwikkeling. Dan kan kinesitherapie een uitkomst bieden. Tijdens de kinesessies wordt je kind uitstekend begeleid om zo de ontwikkeling te bevorderen. Je kan bij ons terecht voor:

Onderzoek:

  • Plagiocefalometrie
  • Ontwikkelingsonderzoek bij baby’s
  • Kinesitherapeutische onderzoekstools
  • Psychomotorisch onderzoek

Therapie bij:

  • Problemen in de vroegmotore ontwikkeling
  • Ademhalingsproblemen
  • Psychomotorische moeilijkheden
  • Neurologische, neuromusculaire en genetische aandoeningen
  • Orthopedische en traumatische klachten
  • Andere: stressgerelateerde problemen, zindelijkheidsproblemen, oncologische problematieken
Plagiocefalometrie

Dit is een objectieve meetmethode waarbij de vorm van de schedel wordt gemeten a.d.h.v. een bandje rond het hoofdje. Dit wordt gedaan bij kinderen met bijvoorbeeld een schedeldeformatie (plagiocefalie) t.g.v. een voorkeurshouding.

Ontwikkelingsonderzoek bij baby's

Evaluatie van de vroeg-motorische ontwikkeling vanaf de geboorte t.e.m. de eerste stapjes.

De vroeg-motorische ontwikkeling bij kinderen van 0-18 maand wordt geëvalueerd aan de hand van de AIMS (Alberta Infant Motor Scale) of PDMS-2 (Peabody Development Motor Scales – 2). De ontwikkeling kan vertraagd verlopen, d.w.z. dat de motorische mijlpalen later worden behaald dan de meeste leeftijdsgenootjes. Of, de ontwikkeling kan variant verlopen zoals een voorkeurshouding, poepschuiven, overslaan van mijlpalen, kwalitatieve observaties zoals asymmetrie in de bovenste of onderste ledematen, …

Een combinatie van objectieve scores m.b.v. het gestandaardiseerd testmateriaal en de observaties van de ontwikkeling in verschillende houdingen (buiklig, ruglig, zit en stand) geeft ons een volledig beeld van de vroeg-motorische ontwikkeling.

Kinesitherapeutische onderzoekstools

Hiermee worden o.a. kracht, mobiliteit, sensibiliteit, … gemeten.

Het meten van kracht (a.d.h.v. de MAS = Modified Ashworth Scale) en mobiliteit (a.d.h.v. een goniometer) kan aangewezen zijn wanneer er een vermoeden is van krachtstekort of beperking in mobiliteit. Dit kan bij kinderen met neurologische en neuromusculaire aandoeningen maar ook na een gipsperiode, na chemotherapie, bij tippenlopen, …

Psychomotorisch onderzoek

Dit omvat o.a. een evaluatie van de fijn- en grofmotorische ontwikkeling, voorbereidende rekenvaardigheden, visuo-motorische vaardigheden, … bij kinderen van 3 tot 18 jaar.

Motorische problemen bij kinderen kunnen op veel verschillende vlakken tot uiting komen. Om de moeilijkheden van een kind beter in kaart te kunnen brengen, wordt telkens gestart met een uitgebreid psychomotorisch onderzoek. Via een intakegesprek samen met de ouders en het kind worden de bezorgdheden uitvoerig besproken. Vanuit de individuele context van het kind en de persoonlijke hulpvraag, wordt een onderzoeks- en behandelplan opgesteld. Tijdens het psychomotorisch onderzoek worden via gestandaardiseerde testen zowel de kwantitatieve resultaten (testscores) als de kwaliteit van beweging geobserveerd. Bij ons in de praktijk hanteren we oa. de Movement-ABC (Movement Assessment Battery for Children), Beery VMI (The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration), SOS-2-VL (Systematische Opsporing Schrijfproblemen 2), observatielijsten lateralisatie, … Op basis van de testresultaten wordt een behandelplan opgesteld. In samenspraak met de ouders en, indien van toepassing, de school worden doelstellingen geformuleerd, telkens gebaseerd op de persoonlijke hulpvraag. Samen werken we aan een ondersteuning en begeleiding om de behoeften en capaciteiten van het kind ten volle te benutten.

Problemen in de vroegmotore ontwikkeling

Tips en adviezen of therapie bij baby’s van 0 tot 18 maanden met een vertraagde of variante motorische ontwikkeling.

Voorbeelden van een variante ontwikkeling: voorkeurshouding, poepschuiven, asymmetrisch gebruik van 1 arm- of handje, voet- of beentje.

We kijken elke sessie welke tips en adviezen jullie thuis kunnen toepassen, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van jullie baby. Ook de frequentie van therapie wordt individueel afgestemd.

Ademhalingsproblemen

Therapie bij baby’s en kinderen van alle leeftijden met problemen m.b.t. de luchtwegen zoals (recidiverende) luchtweginfecties, hyperventilatie en aandoeningen van het respiratoir stelsel.

Ademhalingstherapie of respiratoire kinesitherapie heeft als doel de luchtwegen slijm-vrij te maken (zoals bij acute of chronische luchtweginfecties) maar ook een normaal ademhalingspatroon na te streven (denk maar aan hyperventilatie).

Meest voorkomend zijn de (recidiverende) luchtweginfecties vnl. tijdens de eerste levensjaren waarbij we door het aanleren van neusspoelen en geassisteerde autogene drainage technieken toe te passen de luchtwegen gaan vrijmaken. De frequentie van de therapie is afhankelijk van hoe acuut het probleem is. Hierbij wordt soms ook gekeken naar correcte inname van medicatie zoals puffers en aërosol. En af en toe worden ook extra hulpmiddelen bij de therapie betrokken zoals een PEP-masker om de therapie mee te helpen bevorderen. Bij oudere kinderen worden ook actieve autogene drainage technieken toegepast en wordt ook het correct hoesten en/of huffen aangeleerd.

Bij kinderen met andere ademhalingsproblemen zoals hyperventilatie gaan we gaan kijken waar het probleem zich bevindt in de ademhaling al dan niet in een specifieke situatie (bijvoorbeeld bij sport). Aan de hand van ademhalingsoefeningen en technieken (zoals het aanleren van buikademhaling) proberen we een correct ademhalingspatroon aan te leren.

Voorbeelden voor aandoeningen: tracheomalacie, atelectase, bronchiëctasiën.

Psychomotorische moeilijkheden

Therapie bij kinderen van 3 tot 18 jaar met moeilijkheden met betrekking tot handvaardigheid, schrijfmotoriek, motorische coördinatie, evenwicht, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie of visuomotoriek.

Psychomotorische therapie is een deeldomein van de kinesitherapie en richt zich op de ontwikkeling van een kind in zijn geheel: het bewegen, het cognitieve en het emotionele. Kinderen met motorische moeilijkheden hebben extra zorg en aandacht nodig.  Ze moeten harder hun best doen en meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Dit kan impact hebben op het zelfbeeld en eventuele faalangst van een kind. Zo vroeg mogelijk ingrijpen kan dus zeer belangrijk zijn. Tijdens therapie oefenen we spelenderwijs op fijne motoriek, grove motoriek, coördinatie, evenwicht, lateralisatie, ruimtelijk inzicht of visuomotoriek, problemen met aandacht, concentratie, werkhouding en planning. Ook functionele vaardigheden worden opgenomen in therapie, denk maar aan leren zwemmen, leren fietsen, leren typen (Typ10-methode) en het ondersteunen van de schoolse vaardigheden zoals rekenen en schrijven.

‍Binnen de psychomotoriek valt ook schrijfmotorische therapie.  Deze therapievorm helpt kinderen met voorbereidend schrijven (3de kleuterklas), aanleren van een goede schrijfhouding en correcte pengreep, vorming van de letters, cijfers en woorden met aandacht voor een duidelijke lettervorming, letterverbinding, regelmatigheid en snelheid. Ook zijn vlotte bewegingen van elleboog, pols en vingers essentieel voor het leren schrijven, dit wordt dus zeker ook geïntegreerd in de therapie.

‍Psychomotorische problemen kunnen alleenstaand voorkomen, maar komen ook vaak voor bij kinderen met DCD, AD(H)D, ASS, …

Neurologische, neuromusculaire en genetische aandoeningen

Bobath- en algemene kinesitherapie bij aandoeningen zoals SMA, Duchenne spierdystrofie, CP, NAH, …

Onder neurologische en neuromusculaire aandoeningen verstaan we aandoeningen die betrekking hebben tot de hersenen, de zenuwen en/of de spieren. Deze kunnen aangeboren zijn of verworven. Therapie-onderdelen waarmee we deze kinderen helpen zijn oa. stretching, krachttraining, tonusnormalisatie en facilitaties volgens het NDT-Bobath-concept, gangrevalidatie, management van hulpmiddelen, conditietraining, aanleren van complex motorische vaardigheden zoals zwemmen em fietsen enz…

‍Voorbeelden van aandoeningen: Cerebral palsy (CP), spina bifida, Duchenne-spierdystrofie, SMA, …

Orthopedische en traumatische klachten

Kinesitherapeutische technieken en oefeningen ter behandeling van bijvoorbeeld klompvoeten, tenenlopen, scoliose, arthrogryposis…

In Groepspraktijk Kinderkine kunnen jullie terecht voor de behandeling van orthopedische aandoeningen. Dit zijn afwijkingen ter hoogte van het bewegingsapparaat.

Bepaalde aandoeningen zijn aangeboren, andere worden opvallend  doorheen de ontwikkeling.  Bij baby’s en jonge kinderen spreken we over torticollis, heupdysplasie, klompvoetjes, tenenloper, … Op latere leeftijd zien we regelmatig kinderen met rugklachten, scoliose…

Daarnaast is er een groep van post-operatieve revalidatie en traumatische letsels zoals een enkeldistorsie, fractuur, …

‍Tijdens de behandeling gebruiken we manuele technieken  en gaan we spelenderwijs aan de slag met bijbehorende oefeningen. We richten ons op verschillende doelstellingen zoals reduceren van pijnklachten, spierversterking, evenwicht/proprioceptie, functionele training… Daarnaast staan we jullie graag bij met de nodige tips en adviezen.

Andere

Therapie bij kinderen met andere problemen zoals kinderen en jongeren met stressgerelateerde problemen, zindelijkheidsproblemen, oncologische problematieken

Naast alle meest gekende behandelingen, behandelen wij ook kinderen met andere problematieken zoals hieronder beschreven. Maar u kan natuurlijk ook bij ons terecht met andere vragen over andere problematieken, dan kijken we samen met u wat wij voor u kunnen betekenen.

Steeds meer merken we dat kinderen en jongeren heel veel stress en hoge spanning te verduren krijgen. Het kanaliseren van al deze stress is voor een kind niet altijd gemakkelijk en uit zich vaak in andere zaken zoals buikpijn, gedrag, slapen, … Samen met het kind gaan we op zoek naar de oorzaak van deze klachten, hoe bepaalde signalen van stress te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Er worden een aantal technieken overlopen zoals ademhalingsoefeningen, opspannen en ontspannen, fantasie,… Op deze manier wordt dan een keuze gemaakt naar één of meerdere technieken waarbij het kind zich veilig en goed voelt om hier dan verder mee aan de slag te gaan om de stressfactoren en -reactie te reduceren.

Daarnaast behandelen wij ook kinderen met zindelijkheidsproblemen. Dit kan gaan van niet droog zijn overdag of ‘s nachts tot kleine druppels urine verlies. Maar ook kinderen die door gewoonte te lang of te vaak plassen alsook kinderen met constipatieproblemen kunnen wij begeleiden en behandelen. Er wordt altijd gevraagd een plas-, stoelgang- en drinkschema bij te houden zodat wij kunnen kijken waar het probleem zich eventueel situeert. Op basis hiervan gaan wij dan aan de hand van drink- en toiletgewoontes het probleem aanpakken. Alsook gaan we de kinderen, indien nodig, aanleren hoe hun bekkenbodem te kunnen op- en ontspannen. Wij passen geen inwendige technieken toe, maar indien dit noodzakelijk is sturen wij zeker door naar meer gespecialiseerde bekkenbodemtherapeuten.

‍Ook kinderen met een oncologische diagnose kunnen bij ons terecht. Na oncologische therapieën zoals chemotherapie kampen kinderen vaak met deconditionering, verminderde spierkracht, evenwichtsstoornissen, vermoeidheid en psychosociale problemen. Ook kan er ten gevolge van een tumor blijvende neurologische schade zijn. Tijdens therapie zetten we het kindje spelenderwijs in beweging, bieden we kracht en evenwichtsoefeningen aan en geven we tips en adviezen aan de ouders hoe ook zijn hun kindje zoveel als mogelijk kunnen stimuleren. Kinderen met blijvende neurologische schade worden behandeld zoals de kinderen met neurologische problemen, hier onder een ander topic beschreven.

MEET THE TEAM!

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten