ERGOTHERAPIE
bg icon
WAT IS KINDERERGOTHERAPIE?

Een kinderergotherapeut focust zich op kinderen die moeite hebben met zelfredzaamheid, motorische handelingen en zintuiglijke prikkelverwerking. Deze moeilijkheden kunnen zorgen voor beperkingen in het dagelijks functioneren, met nadruk op hun ontwikkeling op gebied van spelen, leren en zelfredzaamheid. Frustratie en onzekerheid zijn hier vaak het gevolg van.

Een ergotherapeut heeft als doel om participatie in het dagelijkse leven thuis, op school, vrije tijd en in de leefomgeving te bevorderen door middel van inoefenen van vaardigheden, adviesverlening en aanreiken van hulpmiddelen of methodeverandering.

Een ergotherapeut begeleidt (ouders van) kinderen met; (vermoeden van) austisme, ADHD, DCD, ontwikkelingsstoornissen of leerstoornissen. Ook kinderen zonder diagnose kunnen bij mij terecht.

Voor kinderen tussen 2,5 en 18 jaar

Voor wat kan ik bij de ergotherapeut terecht?
 • Moeilijkheden met zelfzorg: eten, aankleden, uiterlijke verzorging, schoolse taken
 • Moeilijkheden met aandacht en concentratie
 • Vertraagde ontwikkeling
 • Fijnmotorische moeilijkheden
 • Voorbereidende schoolse vaardigheden zoals voorbereidend schrijven en rekenen
 • Moeite met het reguleren van prikkels
 • Structuur en voorspelbaarheid
 • Psycho-educatie
 • Executieve functies: planning en organisatie, impulscontrole, planmatig werken,…
 • Vrijetijdsbesteding, spel
Moet mijn kind een diagnose hebben om ergotherapie te krijgen?

Een diagnose is zeker niet nodig. Vaak is er een vermoeden van een diagnose of gaat het over kinderen die een moeilijker traject afleggen in hun ontwikkeling.

 

Wat kan een ergotherapeut doen?
 • spelenderwijs vaardigheden aanleren
 • compenserende technieken aanreiken
 • inzicht brengen in het probleem
 • advies geven aan ouders en omgeving
 • hulpmiddelen op maat aanreiken
Hoe verloopt het therapietraject?

Intake

Bij aanvang van het therapietraject is er een intakegesprek. In het gesprek wordt samen met de ouders (en kind) de moeilijkheden en hulpvraag van ouders, kind en/of school besproken.
Op basis hiervan wordt een behandelplan opgemaakt.

Therapie:

De therapiesessies gaan door in de praktijk. Daarnaast zijn ook huis- of schoolbezoeken mogelijk, in functie van observatie, overleg of therapie. Vaardigheden worden spelenderwijs aangeleerd en ingeoefend. We werken zoveel mogelijk in overleg met de ouders of context van het kind om vaardigheden, hulpmiddelen en advies door te geven voor optimale transfer naar thuis toe.
Naast individuele therapie wordt ook volop ingezet op adviesverlening naar thuis en school toe, om het kind op de beste manier te kunnen ondersteunen.

Afronding therapie:

Er wordt regelmatig geëvalueerd en afgestemd met elkaar. In onderling overleg worden de sessies verdergezet of afgerond.

Hoelang duurt een sessie en met welke frequentie?

Er wordt steeds gestart met therapiesessies van 30min.
Afhankelijk van de noden van het kind en de mogelijke aandachtspanne kunnen sessies van 45min of 1 uur opgestart worden.

De therapiesessies zijn meestal 1 keer per week.

Ergotherapie is een traject zonder duidelijke eindtermijn. Samen met ouders wordt regelmatig afgestemd in welke mate de nood aan therapie blijft.

Kinderen die op een wachtlijst staan voor onderzoek en therapie bij een CAR, thuisbegeleidingsdienst,.. kunnen in afwachting van hun traject ergotherapie opstarten. Aan de hand van een verslag of overleg wordt de overstap dan zo goed mogelijk begeleid.

Hoe verloopt de begeleiding bij kinderen met autisme?

De begeleiding is steeds afhankelijk van de hulpvraag van ouders of kind. De volledige context van het kind wordt in rekening gebracht. Om deze reden kunnen er ook observaties op school of thuis gedaan worden, indien gewenst. Ook overleg met school wordt georganiseerd indien gewenst.

 • Psycho-educatie voor ouders en kind. Op deze manier kan je als ouder uw kind beter leren begrijpen en meer inzicht krijgen op de invloed van autisme op het dagelijkse leven. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind kan er ook psycho-educatie zijn voor uw kind, om zichzelf beter te leren begrijpen. Beter begrijpen waarom hij/zij het moeilijker heeft met bepaalde situaties
 • Verwerken van de diagnose
 • Samen op zoek gaan naar methodes of hulpmiddelen om meer structuur en voorspelbaarheid te kunnen bieden., zowel met het kind als met de ouders.
 • Zelfredzaamheid stimuleren
 • Aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, … maar ook heel praktische zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen doen.
 • Begeleiding in het leren plannen en organiseren
 • Conflicten of problemen begrijpen en oplossen
 • Vrijetijdsbesteding
 • Begeleiding op vlak van prikkelverwerking: op zoek gaan naar welke prikkels voor moeilijkheden zorgen en samen op zoek gaan naar hulpmiddelen.
Tarieven en terugbetaling
 • €27 per sessie van 30min
 • Indien therapie op school noodzakelijk is wordt €5 extra gevraagd per sessie
 • Ergotherapie wordt op heden nog niet terugbetaald
Meet Vanessa!

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Kids&Zoo, workshops, nieuwe producten en meer!

Being a parent is learning about strengths you didn’t know you had…and dealing with fears you didn’t know existed.

Linda Wooten